Çocuğunuzun kök hücrelerini saklamanın faydaları

Kök hücreler birkaç yıldır haberlerde yer alıyor. Bu hücreler benzer türde daha fazla hücre üretebilmekte ve hücre ve dokuların yenilenmesine yardımcı olabilmektedir. Kök hücreler kanser gibi birçok ciddi hastalığın üstesinden gelmek için kullanılmakta ve diş dokularının yenilenmesine de yardımcı olabilmektedir. Sinirsel hasarı onarabilir ve patojenik otoimmün bozukluklarla savaşabilirler.

Kök hücreleri plasentadan, göbek kordon kanından, kemik iliğinden ve hatta çocuğunuzun dişlerinden elde edebilir ve saklayabilirsiniz. İlk süt dişleri küçük yaşta düşme eğiliminde olduğundan dişlerin saklanması sizin için uygundur. Bu dişler daha sonra kök hücre çekimi için dondurulabilir ve saklanabilir.

Kök Hücreleri Neden Saklamalısınız?

Kök Hücreler Diş Dokusunu Yeniliyor

Dişler, sindirime yardımcı olmak için konuşma ve çiğneme gibi önemli işlevleri yerine getiren karmaşık duyu organlarıdır. Size güzel bir gülümseme veren yapılardır. İlk süt dişleri çocuğu farklı dokulardaki yiyecekleri yemeye hazırlar. Ağız yapısı tamamen geliştiğinde bu dişler düşer ve yerlerini daha güçlü, kalıcı yetişkin dişleri alır. Süt dişlerini atma ya da diş perisinin ziyaret edebilmesi için sadece bir günlüğüne tutma eğilimindeyiz!

Bu dişlerdeki diş dokuları çok önemli bir amaca hizmet eder. Kolaylıkla elde edilebilen ve gelecekteki yaralanmaları veya potansiyel sağlık risklerini tedavi edebilen bol miktarda kök hücre kaynağıdırlar. Ayrıca diş dokularını yenilemek için de kullanılabilirler. Diş dokuları hasar gördüklerinde kendi kendilerini onaramazlar, bu yüzden kök hücrelere ihtiyaç duyarsınız.

Kök Hücreler Diş Tedavisi Sağlar

Kök hücre popülasyonu doğal olarak çekilmiş bir dişte bol miktarda bulunur. Tercihen bu hücreler bir çocuğun süt veya süt dişlerinden alınmalıdır çünkü çocuk genç yaşta daha aktif ve sağlıklıdır. Diş onarımı, restorasyonu ve rejenerasyonu tabii ki zor prosedürlerdir ve diş dokuları kalıcı hasar için tedavi edilemediğinden kalıcı bir çözümü garanti edemez. Kök kanalı yaptırmış olan herkes buna katılacaktır!

Süt dişlerinden elde edilen farklı kök hücre türleri, diş tedavisinde diş oluşumunu tetiklemek için birleştirilebilir. Periodontal hastalık gibi diş hastalıklarında kaybedilen bağların yenilenmesinde de yardımcı olurlar. Enfeksiyon nedeniyle cerrahi olarak çıkarılan hayati dokuları restore ederler. Büyüyen kökteki kök hücreler diş fonksiyonu ve gelişiminde önemli bir rol oynar ve bu nedenle yaşamın ilerleyen dönemlerinde diş yapılarının yenilenmesine ve restorasyonuna yardımcı olur.

Kök Hücreler Otoimmün Bozuklukları Tedavi Eder

Otoimmün bozukluklar, vücudun kendi dokularına saldırdığı ve aşırı hücre hasarına neden olduğu, tedavisi oldukça zor olan anormal durumlardır. Sistemik lupus eritematozus (SLE) adı verilen bir otoimmün bozukluk, şiddetli eklem ağrısı ve yorgunlukla karakterize bir durumdur. Süt veya süt dişlerinden elde edilen kök hücrelerin nakli ile etkili bir şekilde tedavi edilebilen iltihaplı bir hastalıktır.

Kök hücreler, otoimmün hastalıktan sorumlu olan enflamatuar hücrelerin üretimini baskılayarak patojenik otoimmüniteyi önler. Ayrıca diyabet ve diğer endokrin bozukluklar gibi dejeneratif hastalıkların tedavisinde de yardımcı olurlar. Yetişkinlerde yeni kemik yapılarının oluşturulduğu ve büyüyen çocuklarda doğal olarak meydana gelen eski kemiklerin çıkarıldığı kemik yeniden şekillenme sürecinde etkili oldukları bulunmuştur.

Kök Hücreler Nörolojik Hasarı Sınırlar

Omurilik yaralanması sizi kalıcı olarak sakat bırakabilir çünkü nöron kaybı, bir yaralanma sonrasında organın yenilenme kapasitesini sınırlayabilir. Omurilikteki kök hücrelerin nakli, uzuvlardaki işlevin geri kazanılmasına yardımcı olabilir. Nakledilen kök hücreler, sinir hücrelerinin kaybını onarmak için hücre değişimini indükleyebilir ve böylece işlevsel yeteneği geri kazandırabilir.

Süt dişlerinden elde edilen kök hücreler doğaları gereği kendi kendilerini yenileyebildiklerinden, sinir hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabilirler. Bu nedenle, nörolojik bozukluklarda ve yaralanmalarda fonksiyonel iyileşmeyi teşvik etmek için etkili bir tedavi olarak kabul edilirler. Diş kök hücreleri aynı zamanda kan damarları oluşturma süreci olan vaskülogeneze de yardımcı olur. Kan akışının kısıtlandığı bir durum olan iskemi gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olabilirler, bu da hücresel metabolizmayı bozar ve kalbe giden kan akışının azalması nedeniyle kalp krizine neden olur.

Artık çocuklarınızdan kök hücre stoklamanın neden iyi bir fikir olduğunu biliyorsunuz. Yaygın olarak atılan bir maddenin bu kadar önemli faydaları olabileceğini kim bilebilirdi ki!