Sätt att hantera teknikångest

2000-talet domineras av teknik. Hela vår värld kan koncentreras till små skärmar som erbjuder allt från information till underhållning.

Bilden av människor med ansiktet nedgrävt i sina telefoner är ett kännetecken för vår generation. Därför kan man lugnt säga att vi alla är fångade i denna värld. Men på senare tid har forskningen tittat på konsekvenserna för den mentala hälsan av tekniken, så som den används i dag. Och det visar sig att vårt beroende av teknik kan leda till ångest. Innan vi går vidare och tittar på hur vi kan ta itu med detta är det viktigt att förstå vad denna form av ångest är.

Vad är teknikångest?

De västerländska psykiatriska sammanslutningarna erkänner inte formellt termen ”teknikångest”, men reflekterar över de negativa konsekvenserna av dess användning. Faktum är att ny forskning har kastat ljus över effekten av snabbt föränderlig teknik på människor. Några av teknikens ”psykologiska biprodukter” är följande

Låg uppmärksamhetsspannvidd: Tekniken har lett till en era av multitasking. Studier visar att detta leder till minskad uppmärksamhet, depression och social ångest.

Lågt tålamod: Vi har vant oss vid omedelbara resultat. Därför möts förseningar nu av frustration och ilska.

Undvikande av personlig interaktion: Tekniken har blivit det primära kommunikationssättet på sistone, och därför slutar de flesta av oss med att skicka sms till personer som kanske befinner sig i samma rum som oss.

Besatthet av att ”hänga med”: Ny information översvämmas varje dag på Internet. Och det har fått de flesta människor att kämpa för att hänga med. Om man inte kan göra det kan det leda till överdriven oro.

Alla dessa faktorer återspeglar de tecken på ångest som erkänns av alla psykiatriska sammanslutningar. Dessutom kan tekniken leda till att man utvecklar en snedvriden verklighetsuppfattning och depression på grund av missbruk eller mobbning på nätet. Alla dessa faktorer pekar på behovet av sätt att hantera teknikångest.

1. Stäng av telefonen på kvällen

Forskning visar att de flesta människor är beroende av sina telefoner. Detta leder till ångest när de är borta från sina telefoner ens en liten stund. Detta leder i sin tur till att de kontrollerar sina telefoner på natten. Och att kolla telefonen har nu blivit en vanlig orsak till sömnlöshet hos de flesta människor.

Dessutom tros de flesta människor som är beroende av mobiltelefoner ha låg självkänsla och dåliga sociala relationer. Detta gör att de vill vara i ständig kontakt med människor genom sina telefoner. Att vara borta från sina mobiler kan leda till att människor drabbas av ångest, irritabilitet, sömnstörningar, skakningar, sömnlöshet och matsmältningsproblem.

Om du därför försöker minska den ångest som användningen av din mobil ger upphov till, stäng av den innan du går och lägger dig varje dag. Detta kommer att förhindra att du sträcker dig efter den varje gång du vaknar för att gå på toaletten eller dricka vatten.

2. Träffa varandra i stället för att sms:a

Interaktion via sociala medier kan avlägsna dig från att utveckla relationer utanför en skärm. Detta kan i sin tur leda till social ångest och ett behov av att ständigt sms:a för att hålla kontakten.

Gå i stället ut och träffa människor för att ha samtal ansikte mot ansikte. Detta kommer att hjälpa dig att bli känslig för kroppsspråk och andra sociala signaler.

3. Sluta jämföra dig själv

Sociala medier har fått många av oss att mäta vårt självvärde utifrån likes och kommentarer. Detta leder till att vi grubblar över saker som vi har lagt upp. De flesta av oss kanske till och med går tillbaka till våra inlägg flera gånger för att kontrollera hur många likes vi har fått.

För att ta itu med ångest som orsakas av detta är det enklaste (och ändå svåraste) att göra att sluta jämföra sig själv med andra. Påminn dig själv om att ingen människa är den andra lik och att svaren på sociala medier inte kan bedöma ditt värde.

4. Stäng av dina meddelanden

Studier visar att smartphones förstärker rädslan för att missa något, populärt känt under millennieuttrycket ”FOMO”. Förutom detta kan konstant kollande av telefonen leda till stress, mindre produktivitet och ångest. Så se till att stänga av dina notifikationer för de flesta appar. På så sätt slipper du titta i telefonen varje gång den surrar.

Teknikångest kanske inte verkar lika verklig för oss som andra psykiska störningar. Men en titt på symptomen och vi vet att de flesta av oss relaterar till åtminstone ett av dem. Även om det inte är lätt att ge upp vårt beroende av teknik över en natt är det en bra början för att minska ångesten att införliva ovanstående tips i vårt dagliga liv.