Kan uw rugpijn wijzen op borstkanker?

Rugpijn is een veel voorkomende aandoening, die niet noodzakelijk beperkt is tot een specifieke leeftijdsgroep, geslacht of etniciteit. Een van de meest voorkomende factoren die rugpijn kunnen veroorzaken, is een verkeerde houding tijdens lange uren zittend werk. Het is bekend dat vrouwen tijdens hun zwangerschap klagen over rugpijn. Mensen die voortdurend zware gewichten tillen zijn ook vatbaar voor rugpijn.

Maar wat als rugpijn ook een indicatie kan zijn van iets ernstigers? Hoewel het niet vaak als symptoom wordt genoemd, kan rugpijn worden veroorzaakt door onderliggende kanker. Dit is vooral het geval bij uitgezaaide kanker, waarbij de kanker zich vanuit de plaats van oorsprong naar andere delen van het lichaam heeft uitgezaaid.

Rugpijn en borstkanker

De meest bekende symptomen van borstkanker zijn een knobbel in de borst en veranderingen in de huid van de borst of de tepel. Specifieke rugpijn treedt op bij uitgezaaide borstkanker wanneer de tumor de wervelkolom aantast als gevolg van de verspreiding van de kanker. Verrassend genoeg is het skelet het meest voorkomende orgaan dat door de uitgezaaide kanker wordt aangetast.

De tumoren die de neiging hebben naar het bot uit te zaaien zijn die welke uit de borst, de schildklier, de long, de prostaat en de nier voortkomen. In dit alles is het de borstkanker die het meest voorkomt en de reden is voor de hoogste morbiditeit. Ongeveer 80 procent van de gevallen van metastatische botziekten komt voor rekening van borst- en prostaatkanker.

Er is echter hoop voor patiënten bij wie de kanker wordt ontdekt wanneer hij uitgezaaid is. De prognose voor overleving hangt af van een groot aantal factoren zoals leeftijd, status vóór of na de menopauze en het al dan niet bestaan van botaandoeningen bij de eerste presentatie.

Uit een andere studie blijkt dat ongeveer 5 tot 10 procent van de gediagnosticeerde borstkankers reeds is uitgezaaid. Vandaag bestaan er nieuwe opsporingstechnieken zoals MRI, PET-scan, en ook een PET-CT, voor de vroege opsporing en behandeling van uitgezaaide borstkanker.

Hoe behandelen we het?

De typische behandelingen van kanker omvatten chemotherapie, bestraling, indien nodig chirurgie en, afhankelijk van het aangetaste orgaan, soms zelfs transplantaties, waaronder beenmergtransplantaties. De behandelingsmogelijkheden voor uitgezaaide borstkanker kunnen van persoon tot persoon verschillen, afhankelijk van de aard van de tumor, het stadium van de ziekte, de algemene gezondheidstoestand van de persoon, enzovoort.

In een andere studie over hetzelfde onderwerp wordt geconcludeerd dat een eenmalige behandeling met een intensieve combinatie van alkylerende agentia met beenmergondersteuning de volledige respons bij patiënten kan verbeteren in vergelijking met de conventionele chemotherapie.

Eén studie suggereert dat volledige verwijdering van de tumor de aanbevolen behandelingsoptie is voor recidiverende, eventueel door het uitvoeren van een mastectomie. Als de patiënten niet eerder met bestralingstherapie zijn behandeld, moeten de borstwand en de regionale lymfekliergebieden worden behandeld met een volledige dosis radiotherapie.

Afhankelijk van de patiënt, het gebied, de eerdere behandeling, de aard en de graad van de ziekte, de bijwerkingen en de reacties, zullen de oncologen tot de best mogelijke behandelingsoptie komen, die de overlevingskansen van de patiënt kan vergroten.